Syeikh Muhamad Mutawalli al-Sya’rawi (1911-1998M)

Saya menulis sejarah hidup Syeikh Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi sebagai sebagai satu penghormatan kepada guru saya ini yang banyak memberi kesan dalam kehidupan semasa saya menuntut di al-Azhar. Antara guru yang memberi kesan kepada diri saya antaranya ialah Syeikh Ismail al-Adawi, Syeikh Muhammad al-Ghazali, Syeikh Mustafa dan Syeikh Muhammad al-Mutawalli. Setiap minggu saya membeli buku tafsirnya yang dikeluarkan pada masa itu […]

Read more