Kisah Kita Bermula Dari Bani Adam

  Kisah kita bermula daripada bapa kita yang mulia, Adam as.. Segalanya diceritakan di dalam Al-Quran. Bermula dengan dialog yang bersejarah mengenai tujuan penciptaan kita manusia, seterusnya disambung dengan rantaian liku-liku perjuangan yang harus kita tempuh untuk kembali ke kediaman asal kita, syurga. Adam as. adalah manusia pertama yang dicipta Allah ta’ala dan kita mewarisi karekteristik bapa kita Adam as.. […]

Read more

Tarbiyah Dari Seerah

Dalam sekolah tarbiyah kita, kita dapati ada banyak bahan-bahan yang kita belajar samada melalui uusrah mingguan, daurah, tamrin, mukhayyam dan sebagainya. Kalau kita cuba menyoroti sejarah tarbiyah diri kita sendiri, kita akan dapati, pelajaran yang kita dapati tdak boleh tidak akan bersumberkan dari tiga benda yang pasti iaitu; Al Quran, Hadeeth dan Seerah Rasulullah SAW. Kalau dari pelajaran Al Quran, […]

Read more